Pieter Kuhn Stichting

 
 

Op 1 januari 2009 is de Pieter Kuhn Stichting opgericht door de drie dochters van de tekenaar. Het werk van Pieter Kuhn is zo uniek dat het niet versnipperd mag worden. Vandaar dat de drie dochters alle originele striptekeningen en al het andere materiaal aan de Pieter Kuhn Stichting geschonken hebben. Het is de bedoeling om middels de stichting het culturele erfgoed van hun vader onder de publieke aandacht te brengen door origineel werk ter beschikking te stellen voor het organiseren van tentoonstellingen. Daarnaast staat de zorg voor de collectie centraal. Op dit moment is al dit oorspronkelijke materiaal opgeslagen in de Groninger archieven in de directe nabijheid van het Stripmuseum waar een klein deel van de permanente tentoonstelling aan de Kapitein Rob strip is gewijd. Belangstellenden kunnen een verzoek tot inzien of tentoonstellen van het origineel materiaal indienen bij het secretariaat van de stichting.
 

Marga Kuhn

Willy J. Kuhn

Jeannette P. Kuhn

Doel